affordable but high-quality academic writing of any complexity and subject

Autor: Administrator

ilustracija

Obrasci

Delegatski izvještaj FL – 01 Osnovni sastav ekipe za licenciranje FL – 02 Dopunski sastav...

ilustracija

A-1: NORMATIVNA AKTA

A1:  Statut Odbojkaškog saveza BiH A2:    Kodeks ponašanja u OS BiH  A3:    Pravilnik o registraciji...