ZAVRŠEN 34. FIVB SVJETSKI KONGRES

Tokom zasjedanja 34. FIVB Svjetskog kongresa, održanog u Kaljariju/Italija, usvojeni su izvještaji komisija FIVB i određeni prijedlozi prezentirani tokom izlaganja predsjednika komisija.
Usvojen je Finansijski izvještaj za prethodnu godinu i Izvještaj o aktivnostima FIVB-a za period 2012-2014. godina.

Buduće razvojne planove prezentirali su predsjednici Kontinetnalnih konfederacija: Andre Mejer iz Evrope (CEV), dr. Rafael Ljoreda iz Južne Amerike (CSV), dr. Amr Elvani iz Afirke (CAVB), dr. Saleh Bin Naser iz Azije (AVC) i Kristobal Marte Ofis iz Sjeverne i Srednje Amerike (NORSEKA).

Na prijedlog Đidžong Veija, počasnog doživotnog predsjednika FIVB, Pravna komisija FIVB je pripremila prijedlog po kome mandat predsjednika FIVB ne može trajati duže od 12 godina. Delegati Kongresa su prijedlog prihvatili dvotrećinskom većinom, pošto je od 210 delegata 157 glasalo za prijedlog. Novim pravilom, predsjednik FIVB će se birati na period od 8 godina, s tim što drugi mandate može trajati maksimalno još 4 godine. Dr. Ari Grasa izabran je za predsjednika FIVB na Kongresu u Anahajmu 2012., pa će, ukoliko bude ponovo izabran 2016., njegov drugi mandat trajati 8 godina, odnosno do 2024. godine.

Učešće na kongresu uzelo je 210 federacija od ukupno 220 zemalja članica FIVB.

Kandidati za organizaciju 35., izbornog FIVB Svjetskog kongresa su Maroko i Dominikanska Republika (Punta Kana).

Dr. Ari Grasa, predsjednik FIVB, svečano je zatvorio 34. Kongres u Kaljariju, ocijenivši ga kao najuspešniji do sada.

Detaljan Izvještaj sa 34. FIVB Svjetskog kongresa biće prezentiran Upravnom odboru Odbojkaškog saveza BiH.