OBNOVLJENI RAZGOVORI O SARADNJI

Tokom održavanja 34. FIVB kongresa na Kaljariju/Italija, delegacija Odbojkaškog saveza BiH je ostvarila više neposrednih kontakata sa delegacijama drugih nacionalnih federacija.
Osim uobičajenih razgovora sa predstavnicima nacionalnih federacija sa kojima postoji uspostavljena trajna saradnja i komunikacija (Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Makedonija), ovom prilikom su ostvareni posebno značajni razgovori sa:

– Delegacijom Odbojkaškog saveza Katara, prilikom čega je razgovarano o dosadašnjoj i budućoj saradnji. Za početak naradne godine dogovoren je sastanak predstavnika dva saveza u Bosni i Hercegovini.
– Sa predsjednikom odbojkaškog saveza Turske sa kojim postoji kontinuirana saradnja, dogovorena je njegova posjeta i posjeta predstavnika jedne značajne poslovne kompanije Odbojkaškom savezu BiH, koja će uslijediti uskoro.
– Obnovljen je razgovor (vođen tokom CEV Generlne skupštine) sa predsjednikom Odbojkaškog saveza Švedske iz čega će izvjesno proisteći konkretna saradnja.

Izvjesno je da će Odbojkaški savez BiH uskoro dobiti novu podršku kroz saradnju sa drugim nacionalnim odbojkaškim federacijama.

Obzirom da naredne godine seniorske odbojkaške reprezentacije nemaju mogućnos učešća u zvaničnim takmmičenjima po kalendaru FIVB u CEV, neće izostati njihovo okupljanje i odigravanje prijateljskih međunarodnih utakmica.

Detaljne informacije o svim pomenutim razgovorima biće podnesene Upravnom odboru Odbojkaškog saveza BiH, koji će izvjesno i logično dati podršku planiranim aktivnostima.