Obavijest o seminaru službenih lica sa liste za stalna takmičenja OS BIH

Dana 01. i 02.09.2018. godine u Odžaku u prostorijama hotela „Euro“ bit će održan seminar službenih lica sa lista za stalna takmičenja u OS BiH.

Dolazak na seminar predviđen je 01.09.2018. godine za delegate-kontrolore i sudije najkasnije do 13:00 časova. Planirani završetak seminara i odlazak iz hotela „Euro“ predviđen je za 02.09.2018. godine u 12:00 časova.

U skladu sa gore nevedenim i u skladu sa Pravilnikom o odbojkaškim sudijama i kontrolima suđenja u OS BiH, obavezni ste prisustvovati seminaru službenih lica sa lista za stalna takmičenja u OS BiH za takmičarsku 2018/2019. sezonu.

Uplata pansionskog smještaja za seminar iznosi 70,00 KM neovisno odakle službena lica dolaze.

Uplatu izvršiti na žiro račun Odbojkaškog saveza BiH, kod Raiffeisen bank, na broj žiro računa 1610000147490063. U svrhu doznake upisati: Uplata pansionskog smještaja za seminar službenih lica za takmičarsku sezonu 2018/2019. Uplatu izvršiti najkasnije pet dana prije početka seminara.

Sva službena lica obavezna su boraviti u hotelu za vrijeme trajanja seminara.

Pored naprijed navedenog podsjećamo na odredbe Odluke o organizaciji seminara za službena lica (delegate-kontrolore i sudije) sa liste za stalna takmičenja u OS BiH kojim se zabranjuje odsustvovanje tokom seminara mimo za to predviđenih pauza, te zabranu korištenja mobilnih telefona, koji tokom zvaničnog programa seminara moraju biti u potpunosti isključeni. Takođe, podsjećamo na potrebu da tokom zvaničnog programa seminara, svoje ponašanje i odijevanje prilagodite mjestu i značaju događaja. U tom kontekstu tokom zvaničnog programa seminara nije dozvoljeno konzumiranje alkohola, a odijivanje treba da bude u skladu sa standardima poslovnog odijevanja (nije prihvatljiv boravak u šorcevima i papučama tokom zvaničnog programa seminara).

PLAN I PROGRAM SEMINARA možete preuzeti ovdje.