JAVNI KONKURS/NATJEČAJ ZA ORGANIZACIJU BALKANSKOG PRVENSTVA 2017. GODINE

Odbojkaški savez Bosne i Hercegovine raspisuje

JAVNI KONKURS / NATJEČAJ

ZA ORGANIZACIJU BALKANSKOG PRVENTVA 2017. GODINE

 

 USLOVI ZA ORGANIZACIJU

TAKMIČENJA BALKANSKE ODBOJKAŠKE ASOCIJACIJE U 2017.

GODINI

OBAVEZE TEHNIČKOG ORGANIZATORA

 1. Hotelski smještaj za reprezentacije učesnice Balkanskog prvenstva godine.
  • Puni pansionski smještaj za period jedan dan prije početka turnira i jedan dan po završetku turnira.
  • Pod obrocima se podrazumijevaju: doručak, ručak i večera (sa negaziranom flaširanom vodom), uz   obezbjeđenje   osvježavajućih   napitaka   +   užina   (sendvići i flaširana negazirana voda) na dan odigravanja utakmica.
 1. Hotelski smještaj za reprezentaciju Bosne i Hercegovine u toku priprema.
  • Puni pansionski smještaj za period deset dana prije početka turnira tokom priprema.
  • Pod obrocima se podrazumijevaju: doručak, ručak i večera (sa flaširanom negaziranom vodom).
 1. Hotelski smještaj za zvanična lica BVA i OS BiH i to:
  • Za BVA Tehničkog delegata – puni pansionski smještaj za period jedan dan prije početka turnira i jedan dan po završetku turnira.
  • Pod obrocima se podrazumijevaju: doručak, ručak i večera uz obezbjeđivanje osvježavajućih napitaka.
 • Za nacionalnog Tehničkog delegata – puni pansionski smještaj za period jedan dan prije početka turnira i jedan dan po završetku turnira.

Pod obrocima se podrazumijevaju: doručak, ručak i večera uz obezbjeđivanje osvježavajućih napitaka.

 • Za međunarodne odbojkaške sudije koje dolaze sa ekipama učesnicama na bazi punih pansiona za period jedan dan prije početka turnira i jedan dan po završetku turnira.

Pod obrocima se podrazumijevaju: doručak, ručak i večera uz obezbjeđivanje osvježavajućih napitaka.

 • Za dvije osobe iz Odbojkaškog saveza BiH neposredno angažovane u organizaciji takmičenja (tehnička organizacija i medijska promocija – obaveze prema CEV i BVA) na bazi punog pansionskog smještaja za period jedan dan prije početka turnira i jedan dan po završetku turnira.

Pod obrocima se podrazumijevaju: doručak, ručak i večera uz obezbjeđivanje osvježavajućih napitaka.

 1. Isplatu dnevnica BVA Tehničkom delegatu (50 Eura po danu, uključujući dan dolaska i dan odlaska) i isplatu dnevnica nacionalnom Tehničkom delegatu (25 Eura po danu, uključujući dan dolaska i dan odlaska) u skladu sa BVA regulacijama.
 1. Transport za reprezentacije učesnice Balkanskog prvesntva 201 godine na relaciji: Aerodrom – Hotel i obratno.
 1. Lokalni transport za reprezentacije učesnice Balkanskog prvesntva 2017. godine na relaciji: Hotel – Takmičarska dvorana/Dvorana za treninge – Hotel, za prijepodnevne i popodnevne treninge, odnosno utakmice, kao i za ostale protokolarne potrebe.
 1. Lokalni transport automobilom/minibus za BVA Tehničkog delegata, nacionalnog Tehničkog delegata i međunarodne sudije na relaciji: Hotel – Takmičarska dvorana/Dvorana za treninge – Hotel, za prijepodnevne i popodnevne treninge, odnosno utakmice, kao i za ostale protokolarne potrebe.
 1. Tim-gajd/domaćin u hotelu gdje će biti smještene reprezentacije učesnice Balkanskog prvesntva 201 godine kao i u hotelu za međunarodne odbojkaške sudije sa znanjem engleskog jezika tokom cijelog perioda odigravanja turnira (dnevno od 07,00 časova do 90 minuta po završetku zadnje utakmice).
 1. Termine za treninge i utakmice za sve reprezentacije učesnice Balkanskog prvesntva 201 godine za period jedan dan prije početka turnira do poslijednjeg dana turnira (po rasporedu u skladu sa regulacijama koji će zajedno utvrditi OS BiH i organizator).
 1. Troškovi zapisničara i linijskih sudija za sve utakmice Balkanskog prvesntva 201 godine  tokom   trajanja   turnira   (troškove   prevoza,   ako   nema   sudija   iz   mjesta odigravanja, sendviči i negazirana voda).
 1. Dodavače lopti i brisače terena za sve utakmice Balkanskog prvantva 2017. godine tokom trajanja turnira.
 1. Zaštitarsku agenciju za obezbjeđenje ili redare za sve utakmice Balkanskog prvenstva 201 godine tokom trajanja turnira (u skladu sa procjenom potreba).
 1. Angažovanje profesionalnog fotografa koji će na svakoj utakmici Balkanskog prvenstva 2017. godine zabilježiti minimalno 20 fotografija i iste besplatno i nezaštićene ustupiti Odbojkaškom savezu BiH nakon svake odigrane utakmice.
 1. Oficijelnog spikera za sve utakmice Balkanskog prvenstva 201 godine tokom trajanja turnira sa kvalitetnim poznavanjem engleskog jezika i poslova oficijelnog spikera na odbojkaškim utakmicama.
 • Uređenje takmičarske  dvorane  na  osnovu  propisa  Svjetske  odbojkaške  federacije (FIVB) i BVA:
 • Elektronski semafor po propisima FIVB.
 • Internet konekcija za zapisničkim stolom sa PC i štampače
 • Opremanje dvorane sa stolovima za VIP, PRESS, zapisničara i tehnička lica, supervizora-delegata, medicinsku zaštitu, na osnovu plana uređenja dvorane po standardima FIVB, odnosno B
 • Razgla
 • Stolice za skupljače lopti i brisače terena.
 • Sve tehničke rekvizite (manometar, higrometar, termometar, visinomjer za mrežu, rezervna mreža, rezervne antene, 6 brisača poda širine 1 m, krpe za brze brisače, idr.) po standardima FIVB.
 • Posebne telefonske linije i aparate, i to:

–    za sobu Sekretarijata: 1 telefon i 1 telefax.

–    za sobu hitne medicinski pomoći: 1 telefon.

–   za Press salu: najmanje 2 telefonske linije (1 sa telefonskim aparatima i 1 sa konekcijom za internet).

 • Potreban broj svlačionica po zahtjevima i standardima BVA (obilježene).
 • Potreban broj  radnih  prostorija  (Sekretarijat, Tehnički delegat, Press radnu sobu) po zahtjevima i standardima BVA (obilježene).
 • Reklamni panel koji će se koristiti u Miks zoni po završetku utakmica (nacrt reklamnog panela dostaviće OS BiH).
 • Dovoljne količine flaširane negazirane vode za piće za sve treninge i utakmice za reprezentacije učesnice i službena lica.
 1. Uređenje i obilježavanje događaja u gra
 1. Majice sa štampom (200 komada) za učesnike (nacrt za štampu dostaviće OS BiH).
 1. PRESS-konferencije u mjestu odigravanja turnira za njegovu naja
 1. Organizovati ceremoniju otvaranja i zatvara
 1. Primjerena priznanja za najbolje ekipe Balkanskog prvesntva 201 godine.
 1. Poklon pakete za službena lica i tim menadžere reprezentacija učesnica Balkanskog prvenstva 201 godine.
 1. Kancelarijske troškove vezane za ogranizaciju i sprovođenje Balkanskog prvenstva 2017. godine.
 1. Nepredviđene troškove vezane za ogranizaciju i sprovođenje takmičenja.

Tehničkom organizatoru pripada slijedeće:

 1. Prihod od prodatih ulaznica.
 2. Prihod od reklamnih panoa na utamicama u dvoran
 3. Prihod za  isticanje  logotipa  lokalnih  sponzora  na  plakatama,  poleđini  ulaznica, pozivnica i akreditacija za utakmice i reklamnom panelu u Miks zoni.
 4. Participacija troškova reprezentacija učesnica (dnevno 30 EUR-a po jednoj osobi).

OBAVEZE ODBOJKAŠKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE

Odbojkaški savez Bosne i Hercegovine obezbijeđuje:

 1. Banere i zastave zemelja učesnica.
 2. Naljepnice za parket/pod (dvije naljepnice).
 3. Izradu biltena takmičenja.
 4. Izradu plakata takmičenja.
 5. Izradu akreditacija.
 6. Izradu diploma za učešće (za članove reprezentacija i službena lica).

 

ROK ZA PRIJAVU ZA DOMAĆINA TURNIRA JE 15.11.2016. GODINE.

Javni konkurs/natjećaj u PDF formatu možete preuzeti ovdje.