NA OLIMPIJSKOJ PLANINI JAHORINA ODRŽAN „TROFEJ JAHORINE“