SEMINAR SLUŽBENIH LICA SA LISTE ZA STALNA TAKMIČENJA U OS BIH