ODRŽAN SASTANAK TEHNIČKE KOMISIJE BALKANSKE ODBOJKAŠKE ASOCIJACIJE