U RUMUNIJI (BUKUREŠT) USPIJEŠNO ODRŽANA XV BVA GENERALNA SKUPŠTINA