POČETAK REALIZACIJE I PROMOCIJA PROJEKTA “IGRAJ ODBOJKU, RASTI SA NJOM”