ODRŽANA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA OS BIH U SARAJEVU