SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA OS BIH U PETAK U SARAJEVU