ODRŽAN RADNI SASTANAK DELEGATA-KONTROLORA SA LISTE ZA STALNA TAKMIČENJA OS BIH ZA TAKMIČARSKU 2016/2017. SEZONU