OBEZBIJEĐENA OPREMA ZA DESET TERENA ODBOJKE NA PIJESKU